Poskytujeme konzultační
a inženýrský servis pro oblast
automobilového průmyslu a strojírenství.

Služby

Česky English

O společnosti                                                                                                         Image2.jpg

Společnost Vision Consulting Automotive s.r.o. či krátce VCA, založená v dubnu 2007 týmem s bohatými zkušenostmi v automobilovém průmyslu, se zaměřuje na testování automobilů a certifikační služby. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti virtuálního testování, testování a certifikace vozidel, systémů, komponent a samostatných technických celků podle legislativy EHK OSN a EU. VCA podporuje výrobce a konstrukční kanceláře pro procesy schvalování typu. Klíčoví členové celého týmu mají předchozí zkušenosti z Ústavu pro výzkum motorových vozidel, později TÜV SÜD CZ v Praze.

Hlavní náplní činnosti VCA je převážně podpora výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu, virtuální prototypování a testování, full-scale testování, CAE technologie a zejména analýza obecných problémů pevnosti a tuhosti řešená metodou konečných prvků (MKP) a to zvláště se zaměřením na automobilové konstrukce. Více, viz Služby.

Na tomto poli spolupracujme s řadou homologačních autorit (SGS TÜV Germany, TÜV Süd Germany, TÜV SÜD CZ, DEKRA CZ, Autókut …) a jsme schopni zákazníkovi poskytnout kompletní podporu při realizaci jeho ideového návrhu až po finální schválení výsledného produktu podle mezinárodních norem a standardů.

VCA vlastní bezpečnostní certifikát TISAX.

Naše vize

 • svobodně myslet a rozhodovat
 • odvážně inovovat a vyvíjet
 • efektivně komunikovat s klienty
 • kriticky pohlížet také na vlastní práci
 • sledovat trh a vážit si konkurence

Naše mise

 • pracujeme s dokonalým hi-tech vybavením, abychom klientům nabídli kvalitní a rychlé služby
 • pracujeme pro spokojenost našich klientů, nikoliv jen pro obchodní úspěch
 • pracujeme na tom, aby morální zásadovost byla naší konkurenční výhodou
 • pracujeme proto, že nás to baví

Co nabízíme?

 • vysokou technologickou úroveň s nejmodernějším vybavením hw a sw
 • zkušené a flexibilní zaměstnance
 • dlouhodobé zkušenosti s úlohami z oblasti automobilního průmyslu a velmi dobrými referencemi v této oblasti
 • jasnou orientaci na kvalitu i rychlost služeb za současného předpokladu dodržení požadavků všech platných předpisů a směrnic
 • velmi konkurenceschopné ceny