Služby

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

VCA dlouhodobě řeší či spolupracuje na celé řadě výzkumných projektů se státní či evropskou podporou.
Z takových projektů řešených a ukončených v nedávné minulosti lze vyzdvihnout:

MPO TIP č. FR-TI1/363
VÝZKUM A VÝVOJ LEHKÉHO, BEZPEČNÉHO A ERGONOMICKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SEDADLA, 2009-2011

Projekt řešený ve spolupráci s výrobcem železničních sedadel společností BORCAD a materiálovou laboratoří COMTES FHT přinesl díky aplikaci materiálů se zvýšenými pevnostními charakteristikami (oceli AHSS) význmné úspory hmotnosti skeletu sedadla, takže výrobek nyní převyšuje evropské standardy. Výrobce v zápětí význam ně zvýšil výrobu a odbyt.

MPO TIP č. FR-TI2/489
ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI AUTOBUSŮ, 2010-2013

Projekt řešený ve spolupráci s tradičním tuzemským výrobcem autobusů společností SOR Libchavy vyřešil koncepci celé výrobní řady vozidel splňující zpřísněné požadavky revize předpisu EHK 66.02. Použitím moderních vysokopevných materiálů došlo nejen k významnému navýšení pevnosti skeletu karoserie, ale zároveň i k redukci jeho hmotnosti. V druhé etapě projektu byly navrženy průmyslově chráněné absorbéry čelního nárazu, které významně snižují biomechanickou zátěž cestujících a zároveň i riziko zranění dolních končetin řidiče. Projekt byl zakončen verifikačním full-scale testem čelního nárazu skutečného vozidla se třemi zkušebními figurínami typu HIII na místě řidiče a cestujících v přední části vozidla.

V současné době VCA řeší následující projekty:

MPO TIP č. FR-TI4/349
VÝZKUM A VÝVOJ SKELETU AUTOBUSU Z NEKONVENČNÍCH MATERIÁLŮ, 2012-2015

Projekt řeší výzkum a vývoj moderních sendvičových prvků autobusů SOR. Navržená konstrukce střechy vozidla je lehčí, tužší a výrobně jednodušší, avšak zároveň i cenově výhodnější. Zrychlení výroby střechy umožní oproti dosud používané technologii zvýšit produkci vozidel, kde byl jedním z hlavních limitujících faktorů právě počet střešních panelů vyrobených za směnu.

Image1.jpgTAČR ALFA2 č. TA02031296
VÝZKUM A VÝVOJ LEHKÉ KAROSERIE PRO ELEKTROBUSY, 2012-2015

Jedním z hlavních cílů udržitelného rozvoje dopravy je nepochybně snížení zátěže dopravy pro městské aglomerace v oblasti škodlivých emisí a hluku. To bezkonkurenčně řeší program e-mobility a v oblasti městské hromadné dopravy zavádění elektrobusů, které jsou obdobně jako trolejbusy lokálně bezemisními vozidly. Je zřejmé, že cestou snížení hmotnosti vozidla se snižují nároky na spotřebu elektrické energie a zvyšuje se dojezd na jedno nabití.
Cílem projektu je vyvinout a zavést do výroby karoserii elektrobusu standardní délky 12 m s výrazně redukovanou hmotností (cca o 650 až 850 kg) tak aby byla umožněna jeho obsaditelnost 95 až 100 osob. Zdá se nezbytné řešit konstrukci s pomocí jiných technologií a materiálů, jejichž použití umožní výrazně redukovat hmotnost kovových dílů, a zároveň navrhnout vhodné technologie spojů tak, aby bylo možno optimálně propojit jednotlivé panely karoserie.
Toho lze dosáhnout i alternativními sendvičovými konstrukcemi používanými např. při výrobě kolejových vozidel. Další výhodou sendvičových panelů je jejich zvýšená tuhost a zvýšená absorpce energie při nárazu, což zvýší i bezpečnost autobusu. Takový skelet karoserie autobusů bude patřit mezi „top-technology“ výrobky a výrazně zvýší jejich konkurenční výhody.

TAČR ALFA4 č. TA04030171
MODERNÍ SANITNÍ NÁSTAVBA SE ZVÝŠENOU TRANSPORTNÍ KAPACITOU, 2014-2017

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout moderní, lehkou, dostatečně tuhou a přitom levnou skříňovou nástavbu sanitního vozu tak, aby byla zvýšena přepravní kapacita vozidla zejména pro lékařské přístroje a zdravotnický materiál.
Vyvinutá nástavba splňuje přísné podmínky pevnostní normy DIN EN 1789, které vyžadují průkaz dynamické odolnosti nástavby v případě silniční nehody vozidla. Plnění této normy se aktuálně stává nutnou podmínkou pro účast vozidla v tuzemských i zahraničních veřejných soutěžích.
Snížením hmotnosti skříně se zároveň snižují nároky na spotřebu paliva (a s nimi spojenou redukci škodlivých emisí) a zvyšuje se dojezd vozidla. 

TAČR ALFA4 č. TA04030213
INTEGROVANÁ CISTERNOVÁ NÁSTAVBA HASIČSKÉHO VOZU VYROBENÁ HYBRIDNÍ TECHNOLOGIÍ, 2014-2016

Hlavním cílem projektu je vyvinout moderní, lehkou, dostatečně tuhou a přitom levnou integrovanou cisternovou nástavbu hasičského vozu na bázi alternativních recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak, aby byla použitelná pro generační obměnu více než 1000 vozidel dobrovolných hasičských sborů ČR na podvozcích TATRA T-815 a LIAZ.
Integrovaná nástavba bude testována na požadavky evropských předpisů pro alternativní vozidla v případě dopravní nehody (čelní, zadní náraz dle EHK č. 29, příp. DIN 1789, převrácení dle EHK č. 66), které vyžadují průkaz dynamické odolnosti nástavby. Plnění těchto norem se aktuálně stává významným pozitivem pro účast vozidla nejen v tuzemských, ale i zahraničních veřejných soutěžích.

TAČR ALFA4 č. TA04030689
VÝVOJ SYSTÉMU AKTIVNÍ KAPOTY AUTOMOBILU S OHLEDEM NA ROZMANITOST LIDSKÉ POPULACE A IMPLEMENTACE BIOMECHANICKÉHO MODELU LIDSKÉHO TĚLA, 2014-2017

Cílem řešeného projektu je navrhnout inovaci aktivního závěsu kapoty, jakožto jednoho ze systémů aktivní bezpečnosti vozidel. Tento vývoj bude podložen analýzou dat zkoumaných dopravních nehod a následných simulací a zkoušek střetu vozidlo - chodec s využitím biomechanického modelu lidského těla.
Dalším cílem je poskytnout podklad pro další vývoj softwaru pro simulace dopravních nehod v oblasti interakce chodec - vozidlo a umožnit zdokonalení matematických modelů použitých pro výpočty, a to zejména s ohledem na hodnocení zranění lidského těla. Zobecněné analýzy dopravních nehod budou aplikovány do stávající metodiky HADN, čímž dojde k jejímu rozšíření s ohledem Image3.jpgna nejnovější poznatky z oblasti účinků aktivních systémů při dopravních nehodách.

TAČR EPSILON č. TH03030216
VÝZKUM A VÝVOJ LEHKÉHO, BEZPEČNÉHO A EKOLOGICKY CITLIVÉHO TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU SE ZVÝŠENOU TRANSPORTNÍ KAPACITOU S POUŽITÍM VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ, 2018-2020

Hlavním cílem projektu je s využitím vysokopevných ocelí vyvinout moderní, lehký, dostatečně tuhý návěs s integrovaným kontejnerovým nosičem a přitom se zvýšenou přepravní kapacitou oproti současným modelům. Vozidlo bude použitelné zejména v odpadovém průmyslu při práci se škodlivými látkami, ale i pro běžné zemědělské účely pro práce, kdy je nízká přepravní kapacita omezující podmínkou.