Služby

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Znalecké posudky v analýze dopravních nehod, odhady cen vozidel

Znalecké posudky v analýze dopravních nehod,                       odhady cen vozidel

VCA zpracuje znalecký posudek s odhadem ceny vašeho vozidla. Rovněž nabízíme vypracování znaleckých posudků v oblasti anylýz dopravních nehod. V tomto oboru máme již více než 20leté zkušenosti a vysokou úspěšnost při stvrzení a obhajobě našich posudků v soudních sporech. Pro naše analýzy primárně využíváme znalecký software Virtual Crash vyvíjený společností VIZI již od konce předchozího milenia. Tento softvare je založen na algoritmech řešení soustavy pohybových rovnic vícehmotových soustav tuhých těles (MBS - Multi Body System) tzv. Newton-Eulerova dynamika.

Pro zvlášť složité případy využíváme nejmodernější simulační software VPS (Virtual Performance System) založený na algoritmech sofware PAM-Crash od společnosti ESI France, který na bázi metody konečných prvků (MKP či FEM - Finite Elements Method) dokáže řešit silně nelineární dynamické úlohy střetů s modely plně deformovatelných vozidel či jejich dílů. Software PAM-Crash je využívaný prakticky všemi renomovanými světovými automobilkami při vývoji nových bezpečných vozidel. Tonto software je rovněž využíván i v koncernu VW společnostmi VW, AUDI, SEAT, PORSCHE, BENTLEY, LAMBORGHINI i ŠKODA, kde rovněž spolupracujeme na stavbě výpočtových modelů. Software využívá i velmi sofistikovaný škálovatelný virtuální model člověka Virthuman vyvinutý zejména pro analýzu poranění např. při simulacích střetu vozidla s chodcem.

K naladění mechanických vlastností při simulaci použitých materiálových modelů jednotlivých komponent vozidel často provádíme rovněž různé laboratorní zkoušky a měření.

Tento námi často aplikovaný postup není ve standardní znalecké praxi používaný, neboť náročnost těchto simulací a náklady na použitý software/hardware přesahují možnosti běžných znalců, znaleckých kanceláří či ústavů. S pomocí uvedených technik tak dosahujeme výsledků, které jsou pro běžné znalecké postupy nedosažitelné.