Služby

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Spolupracujeme

Spolupracujeme                                                                                      

Josef Kovář Patrik Kotas
Studio SILFOR   Atelier designu a architektury
http://www.silfor.cz http://www.patrikkotas.com


JOSEF KOVÁŘ je autor 150 vynálezů (patenty ČR, USA, Japonsko, Austrálie, Německo, Anglie, Francie...) z oboru strojírenství.
Z nejvýznamnějších projektů můžeme jmenovat řešení nivelačního systému přemístění kostela v Mostě, typovou řadu vozíků pro invalidy, koncepční řešení vozů Terier a Bulterier, řešení kinematických struktur protetických náhrad, rozvoj projektu Tatra Beta, řešení samohybného mechanismu na těžbu konkrecí z mořského dna, technologie pro udržení kvality povrchových vod, aplikace korekčních přípravků, fyzikální metody pro omezení bujení sinic... a další.

 

Ing. arch. PATRIK KOTAS kromě unikátních
architektonických návrhů a realizací staveb dopravní infrastruktury vytvořil design celé řady vozidel městské hromadné dopravy (vozy metra, tramvaje, autobusy, ...)
Spolupráce VCA s jeho ateliérem se odvíjí zejména
v návrhu originálního designu elektrobusu SOR
s typickým Kotasovým rukopisem, který je vyvíjen
v rámci projektu TAČR ALFA2.

SORel.jpg

 

   
   
 COMTES FHT a.s.  
  http:\\www.comtesfht.cz  
 

Fraktografie

Metalografie

 • Analýzy mikrostruktury
 • Elektronová mikroanalýza
 • Fraktografie – analýzy lomových ploch
 • Stanovení plošného podílu fází obrazovou analýzou
 • Stanovení velikosti zrna
 • Metalografické stanovení nekovových vměstků
 • Mikroskopické měření tloušťky vrstvy
 • Metalografické vyhodnocení struktury litin
 • Čelní zkoušky prokalitelnosti oceli
 • Měření tvrdosti v našich laboratořích i u zákazníka
 • Makrostrukturní vyhodnocení strojních součástí

 Metalografická laboratoř je akreditovanou zkušební laboratoří ČIA č. 1476:

Mechanické zkoušky

Standardní zkoušky

 • Zkouška tahem (do 0,5 m/s)
 • Zkouška tlakem (do 6 m/s)
 • Zkouška tříbodovým ohybem (do 6 m/s)ú

Únavové zkoušky

 • Nízko cyklová únava – Manson-Coffin
 • Vysoko cyklová únava – Wöhler curve

Zkoušky lomové houževnatosti

 • KIc
 • J-R křivka
 • Master křivka
 • Měření rychlosti šíření únavové trhliny
 • Stanovení prahové hodnoty faktoru intenzity napětí
  pro šíření únavové trhliny