Služby

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

Hlavní náplní činnosti VCA jsou převážně analýzy obecných problémů pevnosti a tuhosti strojních a zejména automobilních konstrukcí řešené pomocí metody konečných prvků (MKP).

Na tomto poli spolupracujme s řadou homologačních autorit (SGS TÜV Germany, TÜV Süd Germany, DLG e.V Germany,  TÜV SÜD CZ, DEKRA CZ, Autókut …) a jsme schopni zákazníkovi poskytnout kompletní podporu při realizaci jeho ideového návrhu až po finální schválení výsledného produktu podle mezinárodních norem a standardů.

V oblasti výpočtů nabízíme řešení pro:

 • problémy lineární i nelineární statiky řešené pomocí MKP
 • problémy nelineární dynamiky v oblasti pružně-plastických deformací (MKP)
 • problémy nelineární dynamiky tuhých těles řešené pomocí MBS
 • složité kontaktní úlohy
 • analýzy dopravních nehod
 • homologační výpočty dle Předpisů EHK a Směrnic EU
 • schvalovací výpočty zdravotnické techniky podle norem EN 1789 a EN 1865
 • výpočty ochranných klecí závodních vozidel podle předpisů FIA
 • problémy životnosti strojírenských dílů a konstrukcí
 • další technické výpočty a jejich programování
 • vícekriteriální optimalizace strojních konstrukcí
 • příprava MKP sítí a modelů pro náročné klienty (např. ŠKODA AUTO a s.)

Vlastními silami či ve spolupráci s obchodními partnery VCA zabezpečuje řadu dalších činností:

 • konstrukční činnost
 • konzultační činnost v oblasti pevnostní a konstrukční problematiky
 • příprava či pomoc při tvorbě homologačních dokumentací
 • základní materiálové zkoušky
 • tenzometrická a další měření
 • dynamické a nárazové zkoušky vozidel a jejich komponent
 • další inženýrské služby

Proces zakázky

Lineární i nelineární MKP nabízí široké spektrum nástrojů pro komplexní řešení návrhů a optimalizací
těchto konstrukčních celků z pohledu nejrůznějších aspektů jejich chování.

 MKP analýza vyžaduje následující vstupní podklady:

 • geometrický popis založený na 2D výkresové dokumentaci či 3D CAD modelu
 • materiálová data
 • kinematické okrajové podmínky
 • definici kontaktů mezi jednotlivými členy úlohy
 • zatěžovací podmínky

Se znalostí těchto vstupních podkladů lze poté každou MKP analýzu rozdělit do 3 samostatných fází:

modelování - vlastní výpočet - zpracování výsledků.

V případě zájmu o spolupráci VCA předloží zákazníkovi cenovou nabídku, která obsahuje kompletní MKP řešení. Rozsah potřebných prací a zajištění vstupních podkladů, potřebných pro vyřešení úlohy, je vždy připravován v úzké spolupráci se zákazníkem. Zákazník na závěr obdrží technický protokol s přehlednými grafickými výstupy, ze kterých si lze snadno uvědomit rozložení napětí a chování součásti při definovaném zatížení nebo pracovním režimu. Součástí výsledků jsou často i krátké počítačové animace chování součásti pod statickým či dynamickým zatížením.

VCA s využitím všech těchto výstupů může zpracovat i názornou počítačovou prezentaci (MS PowerPoint), která zákazníkovi poslouží k nejrůznějším účelům včetně obchodních a marketingových. Všechny tyto výstupy standardně archivujeme a předáváme zákazníkovi v běžných datových formátech na běžných datových nosičích, takže umožňují snadný přístup ke všem uloženým datům. Pro přenos dat využíváme rovněž FTP server, každý zákazník má vyhražen samostatný šifrovaný prostor, aby se zabránilo potenciálně možnému úniku citlivých dat.

Samozřejmostí je, že VCA vždy zákazníkovi doporučí nejvhodnější postup konstrukčních úprav či dalšího řešení v případech, že počítaná konstrukce vykazuje jakékoliv nedostatky.